Open Source SEO Tools Pricing

If you are in digital marketing indusy, you already know the importance of SEO service for your clients. So you need technical audit report & 100% accurate keyword tracking progress. And you need everything under your brand in your domain to stand out from your competitors.

Plan/Account

Please select your preferred plan

Business

I don’t want to sell SEO Software as Service

Agency

I want to sell SEO Software as Service

One time payment

For the software you need to pay one time to download the source code. For some features and support, you need to pay additionally. Please check details before placing an order.

$4999

$9999

Whats include with pricing

One time installation and configuration support. For additional time it will cost $250

Yes

Yes

100% open source code

Yes

Yes

30 Days Free phone and email support.

Yes

Yes (90 Days)

Branded Web to Mobile App (Android), we will also publish your app in Google play store

No

Yes

Branded Theme

No

Yes

Additional cost require for this software

Your own domain and hosting and all server related resources. You pay for your server

Yes

Yes

API for SERPs Data. Every time you track search ranking, you pay $0.0008 price per keywords. So if you want to track 1250 keywords ranking from Google search engine results page, it will cost you $1

Yes

Yes

Is there any other cost for this software?

Do you need any additional payment for running similar SEO Software as seoaudit.software

No

No

Source code right?

Can I resell or redistribute the source code

No

No

Câu hỏi thường gặp

Xây dựng Phần mềm SEO có thương hiệu tùy chỉnh của riêng bạn cho doanh nghiệp SEO của bạn và xem phần Câu hỏi thường gặp bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết về phần mềm SEO mã nguồn mở của chúng tôi.

Công cụ SEO mã nguồn mở có nghĩa là sự kết hợp của nhiều công cụ & tính năng SEO khác nhau, nơi bạn có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ SEO dưới một mái nhà và tất cả mã nguồn đều mở cho bạn mà bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào và cập nhật nó cho phù hợp. Bạn có thể lưu trữ nó trên máy chủ của riêng mình sau khi tải xuống mã nguồn đầy đủ và quản lý nó như phần mềm của riêng bạn.

Không, bạn cần phải trả một lần để tải xuống mã nguồn của công cụ báo cáo SEO mã nguồn mở của chúng tôi. Trước khi đặt hàng, bạn có thể kiểm tra tài khoản dùng thử miễn phí của chúng tôi.

Có, sau khi tải xuống mã nguồn đầy đủ, phần mềm kiểm tra mã nguồn mở này sẽ được cài đặt trên máy chủ của bạn. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ 100% trong quá trình lắp đặt.

Sau khi mua và tải xuống mã nguồn đầy đủ, bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào tất cả mã của phần mềm nguồn mở của chúng tôi.

Có, bạn có thể tùy chỉnh mã nguồn, vì sau khi tải xuống, bạn sẽ có toàn quyền đối với phần mềm của chúng tôi.

Không, Khi bạn trả tiền cho việc tải xuống mã nguồn, không có khoản thanh toán bổ sung nào khác. Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí đăng ký nào. Nhưng để sử dụng nó cho bất kỳ API bên thứ ba nào, bạn sẽ phải trả phí đăng ký tương ứng.

Sau khi có toàn quyền sử dụng phần mềm SEO trong máy chủ của mình, bạn có thể sử dụng nó bao nhiêu tên miền tùy thích.

Không, bạn không thể bán mã nguồn của phần mềm SEO của chúng tôi. Nhưng bạn có thể mở nó cho người dùng khác để sử dụng dịch vụ mô-đun dựa trên đăng ký.

Phần mềm SEO mã nguồn mở không có sẵn nhiều như các loại khác, Vì vậy, nền tảng SEO mã nguồn mở của chúng tôi sẽ hoàn hảo cho bạn nếu bạn muốn xây dựng phần mềm báo cáo SEO của riêng mình.